Covid-19 için Geliştirilen ilaçlar.

DNA’yı seçici bir şekilde parçalayan bir enzim olan rekombinant insan deoksiribonükleaz I’in ( rhDNaz ) yüksek derecede saflaştırılmış bir çözeltisidir. Dornaz alfa, kistik fibroz hastalarının balgam / mukusunda bulunan DNA’yı hidrolize eder ve akciğerlerdeki viskoziteyi azaltır ve salgıların daha iyi temizlenmesini sağlar. (Rekombinan insan DNaz), human DNaz I enziminin rekombinant formudur, bu nedenle “rekombinant human DNAz” (rhDNaz) olarak da alandırılır. Bu ilaç, KF hastalarının mukusundaki nekroza uğramış nötrofillerden açığa çıkan çok miktardaki serbest DNA’yı yıkmak ve böylece solunum yolu sekresyonlarının viskoelastisitesini azaltmak, mukusun klirensini artırmak ve solunum yolu enfeksiyonlarının sıklık ve şiddetini azaltmak yoluyla akciğer fonksiyonlarını korumak ya da iyileştirmek amacıyla geliştirilmiştir.Corona virüsü tedavisi ve aşısı için Prof. Dr. Ercüment Ovalı, korona virüs tedavisi için dornaz alfa ilacıyla ilgili açıklama yaptı. Dornoz alfanın koronavirüs üstündeki etkisi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı

indeks: Dornaz Alfa, Covid-19, DNA,  rhDNaz, rekombinant human DNAz,  deoksiribonüklea
********

Bir yanıt yazın