Çivit Mavisi Bağışıklık Sistemini Güçlendirir.

Fagositozu artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir Çivit mavisi Hücrenin, dış ortamdaki bir maddeyi içerisine alması ve sindirmesi. Fagositoz sırasında, yutulacak cismin hücre zarına dokunduğu yerde içeri çökme başlar. Bu çökme, bir havuzcuk oluşturacak şekilde devam eder ve en sonunda hücre zarı, cismin çevresini tamamen sarar. Fagositozu artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir Çivit mavisi bu aşamada, cisim hücre içerisine alınmıştır ve çevresi koful zarıyla çevrelenmiştir. Daha sonra, kofulla, hücrenin sindirici enzimlerini taşıyan lizozomlar birleşir ve taşıdıkları enzimleri koful içerisine boşaltırlar. Yutulan cisim bu aşamada sindirilmeye başlar. Vücut içerisinde fagosite edilecek cisimlerin bazı özellikleri olmalıdır. Fagositozu artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir

********

Çivit mavisi Aksi taktirde organizma kendi hücrelerini yemeye başlar. Bu da oldukça kötü bir hastalığın ortaya çıkmasına neden olur (örneğin; kas erimesi). Fagosite edilecek parçacığın yüzeyi pürüzlü ve pozitif (+) yüklüyse kolaylıkla fagosite edilir. Vücutta fagositozdan sorumlu hücrelere “makrofaj” adı verilir. Fagositozu artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir Çivit mavisi Makrofajlar vücudumuzun doğuştan gelen bağışıklığını oluştururlar. Hücre zarında özelleşmiş bir yolla büyük parçacıkların hücre içine alınmasına endositoz denir. İki tür endositoz vardır: Pinositoz ve fagositoz. Pinositoz, hücre dışı sıvı içeren çok küçük veziküllerin hücre içine alınmasıdır. Fagositozu artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir Çivit mavisi Fagositoz bakteri, hücre ya da doku yıkımı sonucu oluşan parçalar gibi büyük partiküllerin hücre içine alınmasıdır. Hücrenin dış ortamdaki katı bir maddeyi içine alması ve sindirmesidir. Hücrenin yemesi anlamına gelir. Fagositozu artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir Çivit mavisi Fagositoz bakteri , hücre ve doku yıkım ürünleri gibi büyük taneciklerin hücre içine alınmasıdır. Hücre içine alınan katı cisimler veziküllerin içinde lizozoma taşınır ve buradaki asidik enzimler ile sindirilir. Bazı faktörler fagositozu etkiler; fagozite edilecek parçacığın yüzeyi pürüzlü ve pozitif yüklüyse hücre içine kolay alınır.Fagositozu artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir Çivit mavisi Bağışıklık Sisteminde Fagositoz Fagositoz, moleküller yerine büyük parçacıkların hücre içine alınması dışında pinositoza benzer biçimde gerçekleşir. Yalnızca belli hücreler fagositoz yapabilirler, bunların en önemlileri doku makrofajları ve bazı akyuvarlardır. Fagositozu artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir Çivit mavisi bu işlem bakteri, ölü bir hücre ya da doku artıkları gibi fagosite edilecek bir partikülün üzerindeki büyük polisakkarit ya da proteinlerin fagosit üzerindeki reseptörlerine bağlanmasıyla başlar. Bakterilerin üzeri zaten belirli özel antikorlarla kaplıdır, bu antikorlar bakteriyi birlikte sürükleyerek fagosit üzerindeki reseptörlerine bağlanırlar. Fagositozu artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir Çivit mavisi Antikorların bu aracılık işlevine opsonizasyon denir. Opsoninlerin varlığı fagositozu kolaylaştırır. Opsoninler; fagositozu kolaylaştıran antikorlardır.
Örneğin bir makrofaj hücre kalıntılarını, yabancı maddeleri, mikropları, kanser hücrelerini ve yüzeyinde belirli proteinlere sahip olmayan her şeyi fagositozla yutup sindirebilir. Fagositozu artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir Çivit mavisi Makrofajlar tüm vücutta sürekli devriye gezerler ve olası patojenleri yakalamaya çalışırlar.

Fagositoz şu aşamalarda gerçekleşir
1. Hücre zarındaki reseptör, parçacık yüzeyindeki ligandına bağlanır.
2. Bağlantı noktasındaki zar saniyeden daha kısa bir sürede içe doğru çökerek parçacığı tümüyle çevreler. Giderek daha fazla sayıda reseptör liganda bağlanır. Fagositozu artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir Çivit mavisi Tüm bu olaylar fermuarın kapanmasına benzer biçimde hızla gerçekleşir ve zar kapanarak fagositik vezikülü oluşturur.
3. Sitoplazmadaki aktin ve diğer kontraktil fibriller fagositik vezikiilü çevreler ve üst bölümüne yakın kısımda kasılarak vezikülü hücre içine çekerler.
4. Kontraktil proteinler daha sonra tuttukları vezikülü, pinositik veziküllerin oluşumuna benzer biçimde hücre, içinde serbest bırakılırlar.

******

Tiroid bezi boyunda gırtlağın hemen alt ve ön kısmında, kelebeğe benzeyen bir yapıdır. Bu bez normalin dışında büyüdüğünde guatr hastalığı ismi verilir. Fagositozu artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir Çivit mavisi Guatrın en sık nedeni iyot eksikliğidir. Birtakım hastalıklar ve yangısal olaylar da guatra neden olabilir. Guatrın pek çok sebebi vardır. Fakat en sık nedeni iyot eksikliğidir. Günümüzde pek çok ülkede bu hastalığa engel olmak için sofra tuzunun içine iyot katılmıştır. Fagositozu artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir Çivit mavisi Bunun yanı sıra, guatra zemin hazırlayan başka unsurlar da vardır. Örneğin, Grave’s hastalığı veya Hashimoto hastalığı gibi otoimmün hastalıklar, tiroid bezini etkileyerek guatra neden olabilir. Tiroid bezinde oluşmuş anormal nodüller de bezin normal çalışmasını bozarak guatra yol açabilir. Tiroid kanseri ve iltihaplar da bezi etki altına alarak büyümesine neden olabilir. Fagositozu artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir Çivit mavisi Hamile kadınların bazılarında HCG (insan koryonik gonadotropini) hormonunun uyarısına bağlı olarak guatr gelişebilir. Guatrlı hastaların boynu şişmiştir. Yemek yerken ve nefes alırken zorlanırlar. Guatrın altında pek çok neden olabildiği için tedavi de bu altta yatan soruna göre değişecektir. Tiroid hormonunun kandaki seviyesini ayarlayan ilaçlar ve tiroid bezini küçültmeye yarayan radyoaktif iyot hastanın şikayetlerinin azalmasında rol oynar. Fagositozu artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir Çivit mavisi Daha ciddi vakalarda, cerrahi yöntemle tiroid bezi çıkarılır. Guatra önlem olarak iyot takviyesi alınması önerilir.

İndeks: Fagositoz, Çivit mavisi, renk, zihin therapy, color therapy, heart, therapy, chromotherapy,

Bir yanıt yazın